Skip to main content

Completion dates

General information

Proponujemy szablonowe rozwiązania pozwalające na szybkie i sprawne wykonanie rozległych uzupełnień. Procedury wykonania poszczególnych etapów prac protetycznych proponowane przez nas usprawniają i skracają czas wykonania uzupełnienia. Jednocześnie umożliwiają łatwiejszą komunikację z pacjentem, przy wykonywaniu analizy estetycznej.

 

Duration of individual work stages (working days):

 • Structure for porcelain, zirconium, composite4 days
 • Veneering with porcelain, composite 4 days
 • Full crown, in 4 days
 • Crown, all-ceramic veneer 7 days
 • Inlay, onlay, overlay, all-ceramic7 days
 • Whitening splints and other 3 days
 • Stencil, individual spoon, diagnostic model 2 days
 • Placement of teeth in dentures 3 days
 • Conversion from wax to acrylic 3 days
 • Metal frame, acron frame 8 days
 • Wax-up (snap on) 3 days

The dates of combined work and extensive work on implants are set individually.
We kindly ask you not to count Saturdays, Sundays and holidays as a working day.
The deadlines for the work may be extended for reasons beyond the control of the laboratory (lack of electricity, device failure, etc.)

It is possible to carry out the work in a shorter period after prior arrangement.

WARNING! We charge 50% extra for express work.